Sinar Untuk Malaysia merupakan sebuah inisiatif oleh SINAR HARIAN untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang bergabung dalam sebuah harapan baru untuk Negara. Kempen ini membentuk sinergi rakyat Malaysia untuk bersolidariti di atas kapasiti masing-masing demi mempertingkatkan SISTEM NILAI di dalam tadbir urus Negara. Ikhtiar ini dilaksanakan atas tanggungjawab memulihkan semula kereputan sistem nilai, integriti dan bad governance dalam negara ketika ini.
#NilaiMoralKarakterBangsa